SMART

Het SMART-principe staat voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. SMART staat voor:

  • Specifiek – Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar – Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel – Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
  • Realistisch – Is het doel haalbaar?
  • Tijdgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

CONTACT:

Wanincka Bastiaanse

06-47804250

www.loopbaanvirtuoos.nl

info@loopbaanvirtuoos.nl

@ copyright 2022 – loopbaanvirtuoos